Tilstandsrapport

Takstmann Steffen Torgersbråten lager tilstandsrapporter i Ringerike, Jevnaker, Hole og Modum. Tar og oppdrag utenfor disse kommunene. Tar oppdrag i hele Viken (Buskerud) og Innlandet (Oppland). Jeg har kontor på Nymoen litt utenfor Hønefoss.

 

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapport kan også benyttes om man ønsker en teknisk gjennomgang av sin egen bolig uten at denne skal selges. For eksempel som en del av vedlikeholdsplan.

Ser frem til å høre fra deg !

Telefon

958 72 540

Adresse

Nymobakken 39
3516 HØNEFOSS

Kontakt

Fyll ut skjemaet under, og du blir kontaktet