Skadetaksering og skjønn

Takstmann Steffen Torgersbråten takserer skader og naturskader på eiendom i Ringerike, Jevnaker, Hole og Modum. Tar og oppdrag utenfor disse kommunene. Tar oppdrag i hele Viken (Buskerud) og Innlandet (Oppland). Jeg har kontor på Nymoen litt utenfor Hønefoss

 

Skadetaksering
Det er viktig å sikre et grunnlag for erstatning når en eiendom får en skade. Våre takstmenn har spesiell kompetanse på skadetakst.

En skadetakstmann møter ofte kundene i situasjoner som kan oppleves dramatiske. Sterke følelser er i sving, og store verdier står på spill. Takstmannens rolle som uavhengig tredjepart er en viktig faktor. På denne måten får den skadelidende riktig oppgjør og reparasjon.

Det er viktig at du tar kontakt så fort som mulig etter at skaden har oppstått.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Ved skjønn velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin takstingeniør, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En takstingeniør med sertifisering innen skjønn fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat.

Fra og med sommeren 2024 vil jeg også utføre skadetaksering av naturskader som dekkes av Norsk Naturskadepool. Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader.

Ser frem til å høre fra deg !

Telefon

958 72 540

Adresse

Nymobakken 39
3516 HØNEFOSS

Kontakt

Fyll ut skjemaet under, og du blir kontaktet