Reklamasjonsrapport

Takstmann Steffen Torgersbråten utfører reklamasjonsrapporter i Ringerike, Jevnaker, Hole og Modum. Tar og oppdrag utenfor disse kommunene. Tar oppdrag i hele Viken (Buskerud) og Innlandet (Oppland). Jeg har kontor på Nymoen litt utenfor Hønefoss

 

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Ser frem til å høre fra deg !

Telefon

958 72 540

Adresse

Nymobakken 39
3516 HØNEFOSS

Kontakt

Fyll ut skjemaet under, og du blir kontaktet