Forhåndstakst

Takstmann Steffen Torgersbråten utfører forhåndstakster i Ringerike, Jevnaker, Hole og Modum. Jeg har kontor på Nymoen litt utenfor Hønefoss

 

Forhåndstaksten angir en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Ser frem til å høre fra deg !

Telefon

958 72 540

Adresse

Nymobakken 39
3516 HØNEFOSS

Kontakt

Fyll ut skjemaet under, og du blir kontaktet