Byggfaglig bistand

Takstmann Steffen Torgersbråten kan gi deg bygg-faglig bistand i Ringerike, Jevnaker, Hole og Modum. Tar og oppdrag utenfor disse kommunene. Tar oppdrag i hele Viken (Buskerud) og Innlandet (Oppland). Jeg har kontor på Nymoen litt utenfor Hønefoss/h2>
 

Bistand til planlegging og prosjektering
Prosjektering er utarbeidelse av produksjonsunderlag for utførelsen. Produksjonsunderlag er det materialet som den utførende skal ha som grunnlag for utførelsen.

Bistand ved overtakelsesbefaringer
Ved eierskifte av fast eiendom, kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndig kompetanse som kan påpeke avvik iht. boligens referansenivå. Hovedvekten av slike befaringer omhandler nye boliger/bygninger, hvor det vil være ekstra viktig å oppdage feil/mangler før en overtakelse vil finne sted. Boligen skal være oppført etter gjeldende lover og etter god byggeskikk.

Bistand ved ettårsbefaringer
Ett år etter overtagelsen har du rett til å kreve at entreprenøren kommer på en ettårsbefaring. Da kan du kommentere eventuelle feil som har åpenbart seg det siste året.

Byggelånskontroll
Banken forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.

Ser frem til å høre fra deg !

Telefon

958 72 540

Adresse

Nymobakken 39
3516 HØNEFOSS

Kontakt

Fyll ut skjemaet under, og du blir kontaktet