Låne og verditakst

Verdi- og lånetakst benyttes normalt ikke ved omsetting av boliger. Denne brukes ved refinansiering av boliggjeld, samlivsbrudd og arveoppgjør

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold

Uavhengi kontroll

Uavhengig kontroll er kontroll av kvalitetssikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak

Byggfagli bistand

Som tidligere praktiserende murmester har jeg spesialkompetanse innen mur, flis, våtrom, piper og ildsteder

Steffen Torgersbråten

Takstmann Steffen Torgersbråten driver som takstmann i -Ringerike, -Jevnaker, -Hole og Modum kommune. Er medlem i Norsk Takst, og har lang erfaring fra bygningsfaget.

Som tidligere praktiserende murmester har jeg spesialkompetanse innen mur, flis, våtrom, piper og ildsteder.

Bistand ved skadesaker

Planlegging og prosjektering

Overtakelsesbefaring

Ettårsbefaring

Byggelånskontroll